Record details

Title
    Náplavový kužel na okraji pouštní pánve
Author
    Mikuláš, Radek
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Vesmír
Vol./nr.
    Roč. 84, č. 6
Pages
    s. 306-306
Year
    2005
Notes
    Projekt: KSK3012103, GA AV ČR, CZ
    Překlad názvu: An alluvial fan at the margin of the desert basin
    Rozsah: 1 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    alluvial fan
    China
    desert settings
Keyword
    Kužel
    Náplavový
    Okraji
    Pánve
    Pouštní
Abstract (in czech)
   Náplavové kužele jsou rozšířené v různách klimatických zónách a vegetačních pásmech, ale nejlépe pozorovatelné jsou na okrajích pouštních pánví.
Abstract (in english)
   Alluvial fans are widespread in terrestial settings, but they are best observable at margins of desert basins.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012