Record details

Title
    Národní geovědní bibliografie GeoLib
Other titles
    National Earth sciences bibliography
Author
    Breiterová, Hana
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2010
Vol./nr.
    Roč. 44, č. podzim
Pages
    3
Year
    2011
Thesaurus term
    geology, bibliography, databases, applied informatics, cooperation
Keyword
    Bibliografie
    GeoLib
    Geovědní
    Národní
Abstract (in czech)
   Výsledkem řešení projektu Národní geovědní bibliografie je vytvoření nové informační infrastruktury v oblasti věd o Zemi. Tato infrastruktura vznikla využitím dat pro Registr informací o výsledcích (RIV) a další publikační činnosti pracovníků významných organizací zabývajících se vědami o Zemi a jejich spojením s Geologicko-mineralogickou bibliografií ČR zpracovávanou v knihovně ČGS. Propojení dosud samostatných databází umožní uživateli získat informace v jednotném informačním rozhraní. Systém současně vytvořil dobré prostředí pro dlouhodobou vzájemnou spolupráci mezi organizacemi čistě výzkumnými, vzdělávacími a servisními, které se zabývají vědami o Zemi.
Abstract (in english)
   National Earth sciences bibliography
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014