Record details

Title
    Národní park Šumava
Statement of responsibility
    Zdenka Křenová
Other titles
    The Šumava/Bohemian Forest National Park
Author
    Křenová, Zdenka
Language
    česky
Source title - serial
    Ochrana přírody
Vol./nr.
    Roč. 63, č. 6
Pages
    s. 2-5
Year
    2008
Notes
    1 obr., 7 fot.
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Ochr. Přír.
Classfication no.
    502
    55(1)
    551.4
Conspectus category
    502
    55
Subject group
    fauna
    flóra
    granitoidy
    kvartér
    kvartér denudačních oblastí Českého masivu
    metamorfika
    moldanubický pluton
    moldanubikum Šumavy
    národní park
    ochrana přírody
    reliéf
Geographical name
    Chráněná krajinná oblast Šumava (Česko)
    Čechy (Česko)
    Národní park Šumava (Česko)
Keyword
    Národní
    Park
    Šumava
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 10. 2009
Import date
    8. 8. 2012