Record details

Title
    Národní park Podyjí ve světle vývoje v postglaciálu
Statement of responsibility
    Vojen Ložek
Other titles
    NP Thayatal im Licht seiner Entwicklung während des Postglazials
Author
    Ložek, Vojen
Language
    česky
Source title - serial
    Thayensia : sborník původních vědeckých prací z Podyjí
Vol./nr.
    Roč. 4
Pages
    s. 247-251
Year
    2001
Notes
    Zkr. název ser.: Thayensia (Znojmo)
Subject group
    biocenóza
    ekosystém
    holocén
    kaňon
    kvartér denudačních oblastí Českého masivu
    Mollusca
    národní park
    ochrana přírody
    postglaciál
    prostředí kontinentální
Geographical name
    ČR-Morava
    Podyjí (národní park)
Keyword
    Národní
    Park
    Podyjí
    Postglaciálu
    Světle
    Vývoje
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    3. 9. 2007
Import date
    8. 8. 2012