Record details

Title
    Národní parky Bryce a Zion
Statement of responsibility
    Jaromír Jedlička
Author
    Jedlička, Jaromír
Language
    česky
Source title - serial
    Minerál
Vol./nr.
    Roč. 17, č. 2
Pages
    s. 183-185
Year
    2009
Notes
    2 obr., 5 fot.
    il.
    Zkr. název ser.: Minerál
Classfication no.
    502
    55(1)
    551.4
    551.7
Conspectus category
    502
    55
Subject group
    eroze
    erozní tvar
    exkurze
    geologie regionální
    kenozoikum
    litostratigrafie
    mesozoikum
    národní park
    ochrana přírody
    popularizace geologie
    reliéf
Geographical name
    Spojené státy americké
    Utah
Keyword
    Bryce
    Národní
    Parky
    Zion
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    18. 2. 2010
Import date
    8. 8. 2012