Record details

Title
    Národní politika výzkumu a vývoje České republiky - její význam ppro českou geologii
Other titles
    New National Research Policy in the Czech Republic; its implications on Earth´s Sciences
Author
    Kukal, Zdeněk
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Bulletin of the Czech Geological Survey-Věstník Českého geologického ústavu
Vol./nr.
    Roč. 75, č. 2
Pages
    8
Year
    2000
Thesaurus term
    research and development, Czech Republic, National Policy, Earth Sciences, European Union
Keyword
    České
    českou
    Geologii
    Národní
    Politika
    Ppro
    Republiky
    Vývoje
    Výzkumu
    Význam
Abstract (in czech)
   Vztahy nové Národní politiky výzkumu a vývoje ke geologii a činnosti státní geologické služby. Podle bibliometrických údajů zaujímají české geologické vědy podle počtu publikací a jejich citovanosti až 30. místo na světě. Analýza přínosů Národní politiky pro financování a nové řízení výzkumu vývoje.
Abstract (in english)
   New National Research Policy in the Czech Republic; its implications on Earth´s Sciences
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014