Record details

Title
    Následky poddolování na krajinné prostředí v ostravsko-karvinské průmyslové aglomeraci
Statement of responsibility
    Jaroslav Klát, Ivo Černý
Other titles
    The effects of undermining upon the landscapa environment of Ostrava-Karviná conurbation
Author
    Černý, Ivo
    Klát, Jaroslav
Language
    česky
Source title - serial
    Uhlí-Rudy-Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 1, č. 12
Pages
    s. 480-483
Year
    1994
Notes
    2 tab., 7 bibl.
    Zkr. název ser.: Uhlí-Rudy-Geol. Průzk.
Subject group
    ekologie krajinná
    hornoslezská pánev
    plánování územní
    průvodní jevy
    sedání
    těžba podzemní
    území poddolované
    životní prostředí
Subject category
    informační systém
    krajinná ekologie
    poddolovaná území
Geographical name
    ČR-Morava
    Frýdek-Místek
    Karviná
    Ostrava
Keyword
    Aglomeraci
    Krajinné
    Následky
    Ostravsko-karvinské
    Poddolování
    Prostředí
    Průmyslové
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    8. 7. 2008
Import date
    8. 8. 2012