Record details

Title
    Nástin geologicko-mineralogických poměrů jižních Čech
Statement of responsibility
    Václav Pavlíček
Author
    Pavlíček, Václav
Language
    česky
Source title - serial
    Minerál
Vol./nr.
    Roč. 11, č. 2
Pages
    s. 83-85
Year
    2003
Notes
    2 fot.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Minerál
Classfication no.
    549
    55(1)
Conspectus category
    549
    55
Subject group
    blanická brázda
    jihočeské pánve
    kenozoikum
    krystalinikum
    křída-svrchní
    kvartér Českého masivu
    lokalita mineralogická
    moldanubikum jižních a jihovýchodních Čech
    moldavit
    nerostné suroviny
    paleozoikum-svrchní
Geographical name
    České Budějovice
    Český Krumlov
    ČR-Čechy
    Písek
    Tábor
    Třeboň (Jindřichův Hradec, Třeboň)
Keyword
    Čech
    Geologicko-mineralogických
    Jižních
    Nástin
    Poměrů
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012