Record details

Title
    Nástin optimálního postupu při geofyzikálním průzkumu svahových deformací
Statement of responsibility
    Pavel Bláha
Author
    Bláha, Pavel
Language
    česky
Source title - serial
    Geotechnika
Vol./nr.
    Roč. 2, č. 2
Pages
    s. 21-25
Year
    1999
Notes
    4 obr.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geotechnika
Classfication no.
    550.8
Conspectus category
    55
    550
Subject group
    flyšové pásmo Západních Karpat
    interpretace
    karotáž
    měření geofyzikální
    metody geofyzikální
    model fyzikální
    monitoring
    sesuv
    vlastnosti fyzikální
Geographical name
    Morava (Česko)
    Paskov (Frýdek-Místek, Frýdek-Místek)
    Šance-Řečice (Frýdek-Místek)
    Třinec (Frýdek-Místek, Třinec)
Keyword
    Deformací
    Geofyzikálním
    Nástin
    Optimálního
    Postupu
    Průzkumu
    Svahových
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    8. 8. 2008
Import date
    8. 8. 2012