Record details

Title
    Nástin tektonické stavby severní části Moravského krasu (24-23 Protivanov)
Statement of responsibility
    Vojtěch Dvořák, Rostislav Melichar
Other titles
    The outline of tectonic structure of the northern part of the Moravian Karst
Author
    Dvořák, Vojtěch
    Melichar, Rostislav
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 9
Pages
    s. 51-54
Year
    2002
Notes
    3 obr., 21 bibl.
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2001.
Subject group
    analýza tektonická
    brněnský masiv
    devon
    geologie regionální
    granodiorit
    karbon-spodní
    kras
    moravskoslezské prevariské paleozoikum
    neotektonika
    vrásnění variské
Geographical name
    ČR-Morava
    Moravský kras
Keyword
    24-23
    části
    Krasu
    Moravského
    Nástin
    Protivanov
    Severní
    Stavby
    Tektonické
Abstract (in english)
   The tectonic development of the northern part of the Moravian Karst can be divided into three phase at least. The oldest phase is documented by three ductile shear zones (west of Vavřinec village, south of sloup village and at the eastern margin of the Moravian Karst). The younger tectonic phase is marked by kink bands and the last phase led toorigin of axial culmination in lineation trends
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012