Record details

Title
    Nástin variské tektonické rotace na Moravě při hlubokém porušení kůry
Statement of responsibility
    Jindřich Hladil
Other titles
    Outlines of Variscan tectonic rotation with deep dislocation of the crust
Author
    Hladil, Jindřich, 1953-
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 5
Pages
    s. 46-49
Year
    1998
Notes
    3 obr., 22 bibl.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1997.
Subject group
    bohemikum
    devon
    kůra zemská
    moravskoslezská oblast
    paleozoikum-svrchní
    příkrov
    rotace desek
    tektonika zlomová
    vrásnění alpinské
    vrásnění variské
    Západní Karpaty
    zóna střižná
Geographical name
    ČR-Morava
Keyword
    Hlubokém
    Kůry
    Moravě
    Nástin
    Porušení
    Rotace
    Tektonické
    Variské
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    3. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012