Record details

Title
    Násunová tektonika apikální části variského akrečního klínu moravskoslezské zóny východně od orlovské struktury
Statement of responsibility
    Radomír Grygar, Petr Welser, Petr Waclawik, Richard Pavlík, Jarmila Doležalová, Pavel Kreml
Other titles
    Thrust tectonics in the apical of Variscan accretion wedge in Moravian-Silesian tectonic group
Author
    Doležalová, Jarmila
    Grygar, Radomír
    Kreml, Pavel
    Pavlík, Richard
    Waclawik, Petr
    Welser, Petr
Language
    česky
Source title - monograph
    Sborník II. semináře České tektonické skupiny
Pages
    s. 21-22
Notes
    1 obr.
Subject group
    antiklinála
    hercynidy
    hornoslezská pánev
    přesmyk
    tektogeneze
    tektonika
    uhelná sloj
Geographical name
    ČR-Morava
Keyword
    Akrečního
    Apikální
    části
    Klínu
    Moravskoslezské
    Násunová
    Orlovské
    Struktury
    Tektonika
    Variského
    Východně
    Zóny
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012