Record details

Title
    Násunová tektonika východního okraje brněnského masivu
Other titles
    Thrust tectonics of the eastern margin of the Brno massif
Author
    Melichar, Rostislav
    Rez, Jiří
Language
    česky
Publication type
    článek ve sborníku
Source title - monograph
    Sborník 3. sjezdu ˇčeské geologické společnosti, 19.-22.9.2007, Volary
Pages
    1
Notes
    Akce: 2007/09/19 ; Volary
Thesaurus term
    brunovistulicum
    eastern margin of the Brno massif
    Thrust tectonics
Keyword
    Brněnského
    Masivu
    Násunová
    Okraje
    Tektonika
    Východního
Abstract (in czech)
   Příspěvek se zabývá násunovou stavbou východního okraje brněnského masivu
Abstract (in english)
   The paper deals with the thrust tectonics of the eastern margin of the Brno massif
Contributor
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    MU, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012