Record details

Title
    Návrh řešení úloh elastoplasticity s izotropním zpevněním
Author
    Byczanski, Petr
Conference
    Moderní matematické metody v inženýrství/11. : 03.06.2002-05.06.2002 : Dolní Lomná, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Source title - monograph
    Moderní matematické metody v inženýrství. Sborník z 11. semináře
Pages
    s. 21-25
Notes
    Projekt: GA105/02/0492, GA ČR
    Projekt: KSK1019101, GA AV ČR
    Rozsah: 5 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906
Subject category
    elasticity
    plasticity
Keyword
    Elastoplasticity
    Izotropním
    Návrh
    řešení
    úloh
    Zpevněním
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012