Record details

Title
    Návrh biokompozitu pro náhrady tvrdých tkání s přihlédnutím k jejich osseointegraci
Author
    Bačáková, Lucie
    Balík, Karel
    Černý, Martin
    Sochor, M.
    Sucharda, Zbyněk
    Suchý, Tomáš
    Vagaská, Barbora
Conference
    Experimentální analýza napětí 2007 (04.07.2007-07.07.2007 : Trhanov, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Experimentální analýza napětí 2007
Pages
    S. 93-94
Notes
    MSM 6840770012
    Projekt: GA106/03/1167, GA ČR
    Překlad názvu: Biocomposite for hard tissue replacement design with respect to its osseointegration
    Rozsah: 2 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
Subject category
    bone
    composite material
    polysiloxane
Keyword
    Biokompozitu
    Náhrady
    Návrh
    Osseointegraci
    Přihlédnutím
    Tkání
    Tvrdých
Abstract (in czech)
   Cílem naší studie byl výběr vhodných druhů polyamidové výztuže pro přípravu kompozitních materiálů na bázi polysiloxanové pryskyřice, ověření jejich biokompatibility a mechanických vlastností.
Abstract (in english)
   The study presented is aimed at development of an advanced porous composite material with suitable mechanical properties for potential use in the bone tissue engineering, hierarchically organized at both micrometer and nanometer scale.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012