Record details

Title
    Návrh dobývací metody ložiska Křižanovice
Statement of responsibility
    Jindřich Bětík
Author
    Bětík, Jindřich
Language
    česky
Source title - serial
    Rudy
Vol./nr.
    Roč. 38, č. 3
Pages
    s. 77-80
Year
    1990
Notes
    Zkr. název ser.: Rudy
Subject group
    baryt
    ekonomika těžby
    metody nekonvenční
    náklady těžební
    průvodní jevy
    rudy barevných kovů
    střety zájmů
Geographical name
    ČSFR-Čechy
    Křižanovice
Keyword
    Dobývací
    Křižanovice
    Ložiska
    Metody
    Návrh
Abstract (in czech)
   V článku je popsán návrh dobývací metody nazvané "Příčné dovrchní dobývání úzkých pruhů v plástech s tuhnoucí zakládkou", vypracovaný pro účely exploatace ložiska rud Zn-Pb-Cu-Ag-Ba v Křižanovicích. Návrh dobývací metody respektuje požadavek na ochranu povrchu proti poddolování, seismickým vlivům a ochranu vodohospodářských zařízení.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012