Record details

Title
    Návrh litostratigrafie neovulkanitů východočeské oblasti
Other titles
    A proposal on lithostratigraphy of Cenozoic volcanic rocks in Eastern Bohemia
Author
    Cajz, Vladimír
    Pécskay, Zoltán
    Rapprich, Vladislav
    Schnabl, Petr
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008
Vol./nr.
    Č. podzim
Pages
    6
Year
    2009
Thesaurus term
    lithostratigraphy, paleomagnetism, K-Ar dating, Jičín volcanic field
Keyword
    Litostratigrafie
    Návrh
    Neovulkanitů
    Oblasti
    Východočeské
Abstract (in czech)
   V jičínském vulkanickém poli byla vymezena dvě vulkanogenní souvrství: trosecké (svrchní miocén; 15,7-18,3/24,6? Ma) a kozákovské (spodní pliocén; 4,6-5,2 Ma). Obě souvrství jsou zastoupena produkty strombolské a freatomagmatické vulkanické aktivity se zachovanými relikty struskových/tufových kuželů a maarových kráterů vyplněných lávou(trosecké) a lávy s přívodem (kozákovské). Radiometrická data byla upřesněna s využitím výsledků paleomagnetického výzkumu.
Abstract (in english)
   A proposal on lithostratigraphy of Cenozoic volcanic rocks in Eastern Bohemia
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014