Record details

Title
    Návrh metodiky mapování a hodnocení fluviálních tvarů a procesů hydrografické sitě krajiny
Author
    Máčka, Zdeněk
Conference
    Workshop 2000 (22.11.2000 : Praha, Česká republika)
Language
    anglicky
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Workshop 2000-Extrémní hydrologické jevy v povodích
Pages
    s. 175-180
Notes
    Překlad názvu: Instructions for mapping and evaluation of fluvial forms and processes of channel network
    Rozsah: 5 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906
Subject category
    mapping of fluvial forms
Keyword
    Fluviálních
    Hodnocení
    Hydrografické
    Krajiny
    Mapování
    Metodiky
    Návrh
    Procesů
    Sitě
    Tvarů
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012