Record details

Title
    Návrh násuvného koaxiálního standardu podle nové metodiky standardizace a kalibrace gama karotáže
Statement of responsibility
    František Ryšavý
Other titles
    A proposal of a slide-on coaxial standard in compliance with the new method of the standardizing and calibration of gamma ray logging
Author
    Ryšavý, František
Language
    česky
Source title - serial
    Uhlí-Rudy-Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 2, č. 2
Pages
    s. 152
Year
    1995
Notes
    Zkr. název ser.: Uhlí-Rudy-Geol. Průzk.
Subject group
    karotáž gama
    standardizace
Subject category
    kalibrace
Keyword
    Gama
    Kalibrace
    Karotáže
    Koaxiálního
    Metodiky
    Násuvného
    Návrh
    Nové
    Standardizace
    Standardu
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    27. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012