Record details

Title
    Návrh na optimálne využitie ložiska zeolitových tufov Nižný Hrabovec
Statement of responsibility
    Pavol Rybár, Štefan Szabó
Author
    Rybár, Pavol
    Szabó, Štefan
Language
    slovensky
Source title - serial
    Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 31, č. 9
Pages
    s. 257-260
Year
    1989
Notes
    3 obr., 5 tab.
    Zkr. název ser.: Geol. Průzk.
Classfication no.
    553.5/.8
Subject category
    neovulkanity Západních Karpat
    ostatní nerudní suroviny
    tektosilikáty
    vyhledávání, průzkum, prognózy, výpočet zásob, ekonomika nerudních surovin
    využití surovin, produktů a odpadů
Keyword
    Hrabovec
    Ložiska
    Návrh
    Nižný
    Optimálne
    Tufov
    Využitie
    Zeolitových
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    30. 3. 2007
Import date
    8. 8. 2012