Record details

Title
    Návrh na rozšíření chráněné oblasti Národní přírodní památky Čertova zeď v severních Čechách (Český Dub-Osečná) a vytvoření chráněné oblasti Velká Čertova zeď
Statement of responsibility
    Antonín Paluska, Pavel Veselý
Other titles
    Proposal on extension of the protected National natural monument Čertova zeď (Devil's wall) and constitution of the Velká Čertova zeď Protected area
Author
    Paluska, Antonín
    Veselý, Pavel
Language
    česky
Source title - monograph
    Sborník abstraktů a exkurzní průvodce : 2. vulkanologický seminář Odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti : Teplice 4.-6.10.2010
Pages
    s. 35-36
Notes
    Anglické resumé
Classfication no.
    55(1)
    551.4
    552
Conspectus category
    55
Subject group
    chemismus hornin
    chráněná geologická lokalita
    horniny vulkanické
    kenozoické vulkanity Českého masivu
    křída
    nefelinit
    ochrana přírody
    polzenit
    vulkanismus
    zvětrávání selektivní
    žíla
Geographical name
    Čechy severní (Česko)
    Český Dub (Liberec, Liberec)
    Modlibohov (Liberec, Liberec)
    Osečná (Liberec, Český Dub)
    Vesec (Liberec, Liberec)
Keyword
    Chráněné
    Čechách
    Čertova
    Český
    Dub-Osečná
    Národní
    Návrh
    Oblasti
    Památky
    Přírodní
    Rozšíření
    Severních
    Velká
    Vytvoření
    Zeď
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    10. 11. 2010
Import date
    8. 8. 2012