Record details

Title
    Návrh na zpřesnění výpočtu normálních výšek
Author
    Jurkina, M. I.
    Pick, Miloš
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Vojenský geografický obzor
Vol./nr.
    Roč. 47, č. 1
Pages
    s. 12-15
Year
    2004
Notes
    Překlad názvu: Proposal for the modification of the normal heights determination
    Rozsah: 4 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3012916
Subject category
    normal heights determination
    quasigeoid
Keyword
    Návrh
    Normálních
    Výpočtu
    Výšek
    Zpřesnění
Abstract (in czech)
   Je předložen návrh na úpravu výpočtu normálních výšek pro případ, že bude použit kvazigeoid s centimetrovou přesností. Dosud používané rovnice (1) a (2), definující normální výšky, by se měly nahradit přesnějším řešením.
Abstract (in english)
   A proposal for the modification of the normal heights determination is presented for the case, when the centimeter-quasigeoid will be used. The approximate equations (1) and (2) so far used for the normal heights definition, in matter of fact of unknown accuracy, is substituted by a more accurate solution.
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013