Record details

Title
    Návrh stratigrafického členění mladopaleozoických pánví oblasti středních a západních Čech
Statement of responsibility
    Vlastimil Holub, Jiří Pešek
Other titles
    The Proposal of a stratigraphic division of the Late Palaeozoic basins in the Central and West Bohemian region
Author
    Holub, Vlastimil
    Pešek, Jiří, 1936-
Language
    česky
Source title - serial
    Věstník Ústředního ústavu geologického
Vol./nr.
    Roč. 66, č. 1
Pages
    s. 31-41
Year
    1991
Notes
    1 tab., 2 pl. + 2
    Zkr. název ser.: Věst. Ústř. Úst. geol.
Subject group
    karbon
    klasifikace
    litologie
    oblast středočeského permokarbonu
    perm
    stratigrafie
Geographical name
    ČSFR-Čechy
    Středočeský kraj
    Západočeský kraj
Keyword
    Čech
    členění
    Mladopaleozoických
    Návrh
    Oblasti
    Pánví
    Stratigrafického
    Středních
    Západních
Abstract (in czech)
   Předložené litostratigrafické schéma sjednocuje rozdílné názory na litostratigrafické členění pánví středočeské mladopaleozoické oblasti. V souladu se zásadami Čs. stratigrafické komise autoři doporučují dělit slánské souvrství na jelenické, mšecké, hředelské, ledecké, kounovské a kamenomostecké vrstvy. Tam, kde jsou tyto dílčí jednotky redukovány a nelze je vymezit, doporučují nahradit vrstvy mšecké a hředelské vrstvami malesickými a zbývající tři jednotky vrstvami otrubskými. U ostatních tří souvrství dochází v návrhu jen k malým změnám a doplňkům
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012