Record details

Title
    Návrh zásad lesnického hospodaření pro jednotlivé zóny
Other titles
    A proposal for forest management principles for respective zones
Author
    Cienciala, Emil
    Hruška, Jakub
    Moravčík, Pavel
Language
    česky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Year
    2002
Source title - monograph
    Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd-limitující faktor současného lesnictví
Thesaurus term
    Forest management, soil acidfication, spruce, beech, liming. C/N ratio
Keyword
    Hospodaření
    Jednotlivé
    Lesnického
    Návrh
    Zásad
    Zóny
Abstract (in czech)
   V kapitole E.2.a E.3. bylo na základě rozlišení území ČR do 4 zón navrženo různé lesnické obhospodařování podle stupně poškození půd.
Abstract (in english)
   A proposal for forest management principles for respective zones
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014