Record details

Title
    Nízké Tatry - horský biokoridor v nitru Západních Karpat
Author
    Ložek, Vojen
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Ochrana přírody
Vol./nr.
    Roč. 55, č. 8
Pages
    s. 242-247
Year
    2000
Notes
    Překlad názvu: Protected Areas in the Light of their Landscape History
    Rozsah: 6 s. : www
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Subject category
    nature protection
    Nízké Tatry Mts.
    protected areas
    West Carpathians
Keyword
    Biokoridor
    Horský
    Karpat
    Nitru
    Nízké
    Tatry
    Západních
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012