Record details

Title
    Několik ohlédnutí za novodobou historií geologických průzkumů v terciéru mostecké pánve
Statement of responsibility
    Miroslav Váně
Other titles
    Einige Rückblicke nach der neuzeitlichen Geschichte der geologichen Durchforschungen im Tertiär des Brüxer Benkens
Author
    Váně, Miroslav
Language
    česky
Source title - serial
    Sborník Severočeského muzea. Přírodní vědy
Vol./nr.
    Roč. 20
Pages
    s. 123-126
Year
    1997
Notes
    2 fot.
    Německé resumé
Subject group
    historie geologie
    mapa geologická
    severočeská pánev
    terciér
    uhelný revír
Geographical name
    ČR-Čechy
    Most
Keyword
    Geologických
    Historií
    Mostecké
    Několik
    Novodobou
    Ohlédnutí
    Pánve
    Průzkumů
    Terciéru
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    4. 9. 2008
Import date
    8. 8. 2012