Record details

Title
    Několik poznámek k 11. Mezinárodní jílové konferenci
Author
    Novák, Jiří Karel
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Uhlí, rudy, geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 4, č. 12
Pages
    s. 425
Year
    1997
Keyword
    11
    Jílové
    Konferenci
    Mezinárodní
    Několik
    Poznámek
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012