Record details

Title
    Několik poznámek k pylové analýze jezerních sedimentů v Krkonoších (Wielki Staw, Polsko)
Statement of responsibility
    Eva Břízová
Other titles
    Comments on the pollen analysis of the lake sediments in the Krkonoše Mountains (Wielki Staw lake, Poland)
Author
    Břízová, Eva
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1997
Pages
    s. 150-151
Year
    1998
Notes
    11 bibl.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1997.
Subject group
    analýza pylová
    holocén
    kvartér oblastí kontinentálního zalednění Českého masivu
    sedimentace lakustrinní
    sedimentace recentní
    vegetace
Geographical name
    Krkonoše (Polsko-jihozápad)
    Polsko - jihozápad
Keyword
    Analýze
    Jezerních
    Krkonoších
    Několik
    Polsko
    Poznámek
    Pylové
    Sedimentů
    Staw
    Wielki
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    18. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012