Record details

Title
    Několik poznámek ke správnému citování díla I. Hawleho a A.J.C. Cordy Prodrom einer Monographie der böhmischen Trilobiten (1847) v české a světové paleontologické literatuře
Statement of responsibility
    Jan Valíček
Other titles
    Some coments to the correct citation of Hawle and Corda´s Prodrom einer Monographie der böhmischen Trilobiten (1847) in the Czech and worldwide palaeontological literature
Author
    Valíček, Jan
Language
    anglicky
    česky
Source title - serial
    Palaeontologia Bohemiae
Vol./nr.
    Roč. 10
Pages
    s. 11-20
Year
    2006
Notes
    6 obr., 2 tab.
    Dvě souběžné jazykové verze česká a anglická.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Palaeont. Bohemiae
Classfication no.
    56
Subject group
    Barrandien
    bibliografie
    chyba
    historie geologie
    normy
    paleontologie
    paleozoikum-spodní
    publikační činnost
    taxonomie
    Trilobita
Geographical name
    Česko
Keyword
    1847
    A.J.C
    Böhmischen
    Citování
    Cordy
    české
    Díla
    Hawleho
    Literatuře
    Monographie
    Několik
    Paleontologické
    Poznámek
    Prodrom
    Správnému
    Světové
    Trilobiten
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012