Record details

Title
    Některé aspekty vývoje horního toku Sázavy
Statement of responsibility
    Pavel Červinka
Other titles
    Aspects of the development of upper course Sázava River
Author
    Červinka, Pavel
Language
    česky
Source title - serial
    Acta Universitatis Carolinae. Geographica
Vol./nr.
    Roč. 32, č. 2
Pages
    s. 31-46
Year
    1997
Notes
    6 obr., 3 tab., 2 s.bibl.
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Carol., Geogr.
Subject group
    geologie strukturní
    geomorfologie
    hydrologie
    kenozoikum
    kontrola tektonická
    krystalinikum
    kvartér Českého masivu
    moldanubikum strážecké
    neotektonika
    paleolimnologie
    relikty sladkovodního terciéru Českého masivu
    říční síť
Geographical name
    ČR-Čechy
    Hamry (Žďár nad Sázavou)
    Žďár nad Sázavou
Keyword
    Aspekty
    Horního
    Některé
    Sázavy
    Toku
    Vývoje
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    13. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012