Record details

Title
    Některé in vitro zkoušky C/C kompozitů
Author
    Adam, M.
    Balík, Karel
    Glogar, Petr
    Kolář, František
    Pešáková, V.
Conference
    Biomechanika člověka '96 (17.09.1996-19.09.1996 : Tichonice, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    6. národní konference s mezinárodní účastí Biomechanika člověka 96
Pages
    s. 5-6
Notes
    Projekt: GA106/96/1066, GA ČR
Keyword
    C/C
    Kompozitů
    Některé
    Vitro
    Zkoušky
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012