Record details

Title
    Některé možnosti zvyšování koncentračních parametrů v OKR
Author
    Konečný, Petr
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Hornická Ostrava 93. Sborník referátů 8. mezinárodní konference. 1
Pages
    s. 12-13
Notes
    Projekt: IA31609, GA AV ČR
Keyword
    Koncentračních
    Možnosti
    Některé
    OKR
    Parametrů
    Zvyšování
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012