Record details

Title
    Některé nové nálezy z lomu Dřínová u Předklášteří
Statement of responsibility
    Štěpán Krejsek
Author
    Krejsek, Štěpán
Language
    česky
Source title - serial
    Minerál
Vol./nr.
    Roč. 21, č. 4
Pages
    s. 323-328
Year
    2013
Notes
    7 fot.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Minerál
Classfication no.
    549
Conspectus category
    549
Subject group
    aragonit
    fluorit
    kalcit
    lokalita mineralogická
    mineralogie topografická
    moravikum
    rula
    sběratelství
    vápenec
Geographical name
    Morava (Česko)
    Předklášteří (Brno-venkov, Tišnov)
Keyword
    Dřínová
    Lomu
    Nálezy
    Některé
    Nové
    Předklášteří
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    6. 11. 2013
Import date
    20. 5. 2014