Record details

Title
    Některé nové poznatky o jílovcových sorbentech oblasti severočeské a sokolovské pánve
Statement of responsibility
    M. Řehoř, V. Čablík, T. Lang
Other titles
    Einige neue Erkenntnisse von Tonsteinsorbenten im Nordböhmischen Becken und becken von Sokolov
    New information about clayey sorbents from the area of North Bohemian and Sokolov Basins
Author
    Čablík, Vladimír, 1972-
    Lang, Tomáš
    Řehoř, Michal
Language
    česky
Source title - serial
    Zpravodaj Hnědé uhlí
Vol./nr.
    Č. 3
Pages
    s. 36-43
Year
    2008
Notes
    3 fot., 2 tab.
    Anglické, německé resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zprav. Hnědé Uhlí
Classfication no.
    504
    553.5/.8
    622.33
    631.4
Conspectus category
    504
    553
    622
    631
Subject group
    jílovec
    kyselá důlní voda
    ložisko bentonitu
    ložisko zeolitů
    odval
    půda antropogenní
    rekultivace
    skrývka
    sorpce
    těžba povrchová
    toxicita
    vyhledávání ložisek
Geographical name
    Braňany (Most, Most)
    Čechy (Česko)
    Kadaň (Chomutov, Kadaň)
    Lom Družba (Česko)
    Lom Libouš
    Severočeská hnědouhelná pánev (Česko)
    Střimice (Most)
Keyword
    Jílovcových
    Některé
    Nové
    Oblasti
    Pánve
    Poznatky
    Severočeské
    Sokolovské
    Sorbentech
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    22. 2. 2010
Import date
    8. 8. 2012