Record details

Title
    Některé nové výsledky výzkumů spodnokarbonských sedimentů na Drahanské vrchovině
Statement of responsibility
    Jiří Kalvoda, Rostislav Melichar, Martin Choroš, Alena Malovaná, Petr Roupec, Petr Špaček
Other titles
    Some news results of the study of Lower Carboniferous sediments in the Drahany Upland
Author
    Choroš, Martin
    Kalvoda, Jiří
    Malovaná, Alena
    Melichar, Rostislav
    Roupec, Petr
    Špaček, Petr
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 3
Pages
    s. 100-102
Year
    1996
Notes
    1 obr., 10 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1995.
Subject group
    Conodonta
    Foraminifera
    karbon
    moravskoslezský devon a spodní karbon
    sedimenty karbonátové
    tournai
    turbidit
    vulkanismus
Geographical name
    ČR-Morava
    Sloup (Blansko)
    Újezd u Boskovic (Blansko)
Keyword
    Drahanské
    Některé
    Nové
    Sedimentů
    Spodnokarbonských
    Vrchovině
    Výsledky
    Výzkumů
Abstract (in english)
   New occurrences of Tournaisian calciturbidites between Culm sequences of the Protivanov Formation and Cadomian rocks of the Brno Massif are reported from the vicinity of Boskovice in the Drahany Upland. They are compared both with the Jesenec Limestones of the basinal Drahany Development and Hády-Říčka Limestones of the Moravian Karst Development. The Tournaisian calciturbidites described from Sloup represent together with volcanoclastic turbidites intercalations in shales with radiolarites (Ponikev Formation) deposited under the CCD level
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    31. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012