Record details

Title
    Některé poznámky z historie Cu ložiska Tisová u Kraslic
Statement of responsibility
    Miroslav F. Podhajský
Other titles
    Zur Geschichte der Kupferlagerstätte in Tisová bei Kraslice
Author
    Podhajský, Miroslav F.
Language
    česky
Source title - serial
    Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví. 26
Vol./nr.
    Roč. 139
Pages
    s. 44-46
Year
    1995
Notes
    1 obr.
    Německé resumé
    Zkr. název ser.: Rozpr. Nár. techn. Muz. (Praha).
Subject group
    báňská historie
    ekonomika surovin
    historie
    krušnohorské krystalinikum
    metamorfika
    průzkum ložiska
    rudy Cu
    sulfidy
    těžba
Geographical name
    ČR-Čechy
    Kraslice (Sokolov)
    Tisová (Sokolov)
Keyword
    Cu
    Historie
    Kraslic
    Ložiska
    Některé
    Poznámky
    Tisová
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    18. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012