Record details

Title
    Některé poznatky o kvartéru Austrálie a Nového Zélandu
Statement of responsibility
    Vladimír Šibrava
Author
    Šibrava, Vladimír
Language
    česky
Source title - serial
    Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 34, č. 4
Pages
    s. 116-117
Year
    1992
Notes
    6 fot. + 4
    Zkr. název ser.: Geol. Průzk.
Subject group
    kvartér
    neotektonika
    paleoklimatologie
    pánve
Geographical name
    Austrálie
    Nový Zéland
Keyword
    Austrálie
    Kvartéru
    Některé
    Nového
    Poznatky
    Zélandu
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    4. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012