Record details

Title
    Některé poznatky ze stanovení spalného tepla a výhřevnosti uhlí
Statement of responsibility
    Josef Kubant
Author
    Kubant, Josef
Language
    česky
Source title - serial
    Uhlí
Vol./nr.
    Roč. 38, č. 6
Pages
    s. 268-272
Year
    1990
Subject group
    normy
    uhlí
    výhřevnost
Keyword
    Některé
    Poznatky
    Spalného
    Stanovení
    Tepla
    Uhlí
    Výhřevnosti
Abstract (in czech)
   Článek se zabývá některými aspekty stanovení spalného tepla z hlediska měřicí techniky a pomůcek, zásad postupu stanovení a racionálního výpočtu výhřevnosti. Stanovení spalného tepla a výhřevnosti jsou kromě stanovení obsahu vody a popela určením základních a nejdůležitějších znaků jakosti uhlí. Vzhledem ke spotřebě uhlí a potřebě přesných energetických bilancí, jsou na kalorimetry v laboratořích kladeny značné nároky. Praktické připomínky a návrhy lze uplatnit při revizi ČSN 44 1352, resp. ST SEV 1463-78. Uvedené informace umožňují racionalizaci výpočtu a zpřesnění výsledků.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012