Record details

Title
    Některé sedimentární textury pískovců české křídové pánve
Other titles
    Some sandstone sedimentary structures of the Bohemian Cretaceous Basin
Author
    Zelenka, Přemysl
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Ergo
Vol./nr.
    Roč. 4, č. 3
Pages
    4
Year
    2002
Thesaurus term
    sandstone sedimentary structures, Bohemian Cretaceous Basin
Keyword
    české
    Křídové
    Některé
    Pánve
    Pískovců
    Sedimentární
    Textury
Abstract (in czech)
   Byly popsány nejběžnější sedimentární textury v pískovcích české křídové pánve, diskutována jejich geneze a význam pro paleofaciální analýzu a paleogeografii.
Abstract (in english)
   Some sandstone sedimentary structures of the Bohemian Cretaceous Basin
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014