Record details

Title
    Některé stratigraficky významné druhy aglutinovaných foraminifer nově zjištěné v křídě magurského flyše na Moravě
Statement of responsibility
    Miroslav Bubík
Other titles
    Some stratigrafically important aglutinated foraminifera newly recorded from the Cretaceous of the Magura Flysh in Moravia
Author
    Bubík, Miroslav
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 1
Pages
    s. 16-20
Year
    1994
Notes
    1 obr., 15 bibl.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1993
Subject group
    flyšové pásmo Západních Karpat
    Foraminifera
    fosílie vůdčí
    křída
Subject category
    korelace stratigrafické
Geographical name
    Blatnička
    ČR-Morava
    Hluk
    Louka
    Ondrášovec
Keyword
    Aglutinovaných
    Druhy
    Flyše
    Foraminifer
    Křídě
    Magurského
    Moravě
    Některé
    Nově
    Stratigraficky
    Významné
    Zjištěné
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    27. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012