Record details

Title
    Některé význačné i málo známé vápnité bentické foraminifery eocénu z vrtů MND na jižní Moravě
Other titles
    Some distinct as-well-as less known calcareous benthic Foraminifera from the Eocene of the MND boreholes in the south Moravia
Author
    Bubík, Miroslav
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 16, č. podzim
Pages
    4
Year
    2009
Thesaurus term
    Carpathian Flysch,Bohemian Massif,Eocene,Foraminifera,biostratigraphy,taxonomy
Keyword
    Bentické
    Eocénu
    Foraminifery
    Jižní
    Málo
    MND
    Moravě
    Některé
    Vápnité
    Vrtů
    Význačné
    Známé
Abstract (in czech)
   V práci je vyobrazeno a diskutováno 19 druhů vápnitých bentických foraminifer z eocénu ždánické jednotky a jv. svahů Českého masivu. Foraminifery pocházejí z průzkumných a těžebních naftových vrtů z okolí Slavkova na jižní Moravě. Většina diskutovaných druhů je nových pro teritorium České republiky. Rody Abyssamina, Altasterella, Burseolina, Epistomaria a Pijpersia byly na našem území zjištěny poprvé.
Abstract (in english)
   Some distinct as-well-as less known calcareous benthic Foraminifera from the Eocene of the MND boreholes in the south Moravia
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014