Record details

Title
    Některé vztahy mezi reliéfem a geologickou stavbou v Národním parku Podyjí
Author
    Ivan, Antonín
    Kirchner, Karel
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku.
Vol./nr.
    Roč. 2, -
Pages
    s. 113-114
Year
    1995
Notes
    Projekt: 774/93, GA MŽP
    Projekt: IA31459, GA AV ČR
Keyword
    Geologickou
    Národním
    Některé
    Parku
    Podyjí
    Reliéfem
    Stavbou
    Vztahy
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012