Record details

Title
    Některé zkušenosti ze vzniklých otřesů v ostravsko-karvinském revíru a jejich využití při budování systému protiotřesového boje
Statement of responsibility
    Georges Takla, Jiří Ptáček
Other titles
    Some experience of shocks in the Ostrava-Karviná mining district and its use in the development of an anti-shock action system
Author
    Ptáček, Jiří
    Takla, Georges
Language
    česky
Source title - serial
    Uhlí
Vol./nr.
    Roč. 38, č. 8-9
Pages
    s. 343-349
Year
    1990
Notes
    7 obr.
Subject group
    hornoslezská pánev
    otřesy
    průvodní jevy
    seizmika
    tektonika
Geographical name
    ČSFR-Morava
    Ostravsko-karvinský revír
Keyword
    Boje
    Budování
    Některé
    Ostravsko-karvinském
    Otřesů
    Protiotřesového
    Revíru
    Systému
    Využití
    Vzniklých
    Zkušenosti
Abstract (in czech)
   V nejnovější Instrukci ve výnosu Obvodního báňského úřadu v Ostravě k protiotřesovému boji jsou nepříznivé situace uvedené v tomto článku vzaty v úvahu a v jednotlivých článcích určují zásady, podle nichž by měla být vedena hornická díla ve slojích s nebezpečím otřesů. Respektování těchto zásad je z hlediska protiotřesových opatření nejefektivnější, protože se dá uskutečnit při plánování a projektování na důlních mapách. V těchto případech, kde to není možné, je nutno v praxi používat časově náročnější a dražší opatření, realizovaná přímo v provozu
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012