Record details

Title
    Německý program hlubokého vrtání v Českém masívu
Statement of responsibility
    Dušan Ďurica, Miloš Suk
Other titles
    German program of deep drilling in the Bohemian Massif
Author
    Ďurica, Dušan
    Suk, Miloš
Language
    česky
Source title - serial
    Mineralia Slovaca
Vol./nr.
    Roč. 24, č. 1-2
Pages
    s. 137-143
Year
    1992
Notes
    3 obr.,3 diagr.,8 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Subject group
    hlubinná stavba
    krušnohorsko-durynská oblast
    metamorfismus
    petrofyzika
    profil vrtný
    vrtání
Subject category
    hluboký vrt
Geographical name
    ČSFR-Čechy
    SRN-Bayern
    Windisch-Eschenbach
Keyword
    Českém
    Hlubokého
    Masívu
    Německý
    Program
    Vrtání
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012