Record details

Title
    Naše nivy v proměnách času. I. Vznik a vývoj dnešních niv
Author
    Ložek, Vojen
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Ochrana přírody
Vol./nr.
    Roč. 58, č. 4
Pages
    s. 101-106
Year
    2003
Notes
    Překlad názvu: Our Floodplains and their Changes in Time. I. The Origin and Development of Present-day Floodplains
    Rozsah: 6 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Subject category
    Floodplain ecosystem
    meandering and braided streams
    valley terrace
Keyword
    času
    Dnešních
    Niv
    Nivy
    Proměnách
    Vývoj
    Vznik
Abstract (in czech)
   Niva představuje ekosystém vytvořený a ovlivňovaný činností vodního toku. Současná niva je produktem meandrujícího toku a pozůstává ze souboru sedimentů říčního koryta, břehových valů, usazenin z povodňových naplavenin a výplní starých ramen. Je vložena do nízké terasy, což je štěrkopísková niva divočícího toku usazená v mladší fázi posledního glaciálu.
Abstract (in english)
   Floodplains represent an ecosystem that is formed and influenced by the activity of water streams. The present-day floodplain is a product of meandering stream consisting of sediments of channel, overbank and oxbow lakes facies. It is inserted in the walley terrace which is a floodplain of braided stream deposited during the late part of the Last Glacial.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012