Record details

Title
    Naše nivy v proměnách času. II. Osud niv v dnešní době
Author
    Ložek, Vojen
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Ochrana přírody
Vol./nr.
    Roč. 58, č. 5
Pages
    s. 131-136
Year
    2003
Notes
    Překlad názvu: Our Foodplains and their Changes in Time. II. The Fate of Floodplains at the Present Time
    Rozsah: 6 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Subject category
    processes affecting the floodplains
    soil erosion
    water nills
Keyword
    času
    Dnešní
    Době
    II
    Niv
    Nivy
    Osud
    Proměnách
Abstract (in czech)
   Nivy byly člověkem ovlivňovány od pravěku, zprvu jen přínosem erodovaných půd, později výstavbou mlýnů a hamrů, v poslední době regulacemi a výstavbou přehrad, takže ztratily charakter přírodního ekosystému.
Abstract (in english)
   Floodplains were affected by man since prehistoric times, firstly only by aggradation of eroded soil material, later by building of water-mills and recently by canalization and large engineering works, which led to total degradation of the floodplain ecosystems.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012