Record details

Title
    Naftově-geologický výzkum paleozoika Nízkého Jeseníku (25-12 Hranice)
Statement of responsibility
    Pavel Čížek, Eduard Menčík
Author
    Čížek, Pavel
    Menčík, Eduard
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1988
Pages
    s. 20-22
Year
    1990
Notes
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1988.
Subject group
    devon-svrchní
    karbon-spodní
    moravský devon a spodní karbon
    prognózy
    příkrov
    ropo-plynonosné struktury
    struktury ropo-plynonosné
Geographical name
    ČSFR-Morava
    Potštát
Keyword
    25-12
    Hranice
    Jeseníku
    Naftově-geologický
    Nízkého
    Paleozoika
    Výzkum
Abstract (in czech)
   Příspěvek shrnuje výsledky reflexně-seismických profilů a opěrného vrtu Potštát-1. Tento vrt dosáhl hloubky 4100m, zastihl horniny spodního karbonu a svrchního devonu a byl komplexně vyhodnocen včetně výpočtu prognózních zásob uhlovodíků. Potvrdila se přítomnost příkrovové tektoniky v paleozoiku Nízkého Jeseníku, s níž je nutno počítat při dalším vyhledávání surovin v paleozoických komplexech východního okraje Českého masívu.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012