Record details

Title
    Naleziště prehnitu a zeolitů pod Templštejnem u Jamolic
Statement of responsibility
    Stanislav Houzar
Other titles
    Prehnite a zeolite occurrences at Templštejn near Jamolice
Author
    Houzar, Stanislav
Language
    česky
Source title - serial
    Minerál
Vol./nr.
    Roč. 4, č. 2
Pages
    s. 122-123
Year
    1996
Notes
    1 obr.
    Zkr. název ser.: Minerál.
Subject group
    amfibolit
    asociace
    fylosilikáty
    krystaly
    mineralogie topografická
    moravikum
    tektosilikáty
    zeolity
Subject category
    prehnit
Geographical name
    ČR-Morava
    Jamolice (Znojmo)
Keyword
    Jamolic
    Naleziště
    Prehnitu
    Templštejnem
    Zeolitů
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    15. 7. 2008
Import date
    8. 8. 2012