Record details

Title
    Naleziště vltavínů u Rybníků a Moravského Krumlova
Statement of responsibility
    Petr Dočkal
Other titles
    Moldavite occurrences at Rybníky and Moravský Krumlov
Author
    Dočkal, Petr
Language
    česky
Source title - serial
    Minerál
Vol./nr.
    Roč. 2, č. 5
Pages
    s. 202-205
Year
    1994
Notes
    4 obr., 7 bibl.
    Zkr. název ser.: Minerál.
Subject group
    aluvium
    asociace
    drahokamy
    extraglaciální oblasti
    mineralogie topografická
    moldavit
    pleistocén
Geographical name
    ČR-Morava
    Moravský Krumlov
    Rybníky
Keyword
    Krumlova
    Moravského
    Naleziště
    Rybníků
    Vltavínů
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    15. 7. 2009
Import date
    8. 8. 2012