Record details

Title
    Namurian and Westphalian coal tonsteins and K-bentonites in the Upper Silesian basin, Czech Republic - major elements,trace elements chemistry and magmatic affinities
Author
    Jakubec, M.
    Martinec, Petr
Conference
    Carboniferous and permian of the world/14. : 17.08.1999-21.08.1999 : Calgary, Kanada)
Language
    anglicky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Carboniferous and permian of the world: 14. ICCP proceedings
Pages
    s. 910-923
Notes
    Projekt: IAA3013903, GA AV ČR
    Překlad názvu: Namurské a westfálské uhelné tonsteiny a K-bentonity v hornoslezské pánvi - Česká republika - majoritní oxidy, stopové prvky a vazba na magmatity
    Rozsah: 14 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906
Subject category
    coal tonsteins
    Upper Silesian basin
Keyword
    Affinities
    Basin
    Chemistry
    Coal
    Czech
    Elements
    Elements,trace
    K-bentonites
    Magmatic
    Major
    Namurian
    Republic
    Silesian
    Tonsteins
    Upper
    Westphalian
Abstract (in czech)
   66 poloh reziduálních jílovitých hornin jako uhelných tonsteinů, K-bentonitů bylo nalezeno a popsáno v OKR. Vedle imobilních prvků bylo odvozeno, že výchozím vulkanickým materiálem byly dacity, rhyodacity se složením až na hranici s andezity. Vulkanická centra jako zdroj vulkanického popela byla vázána na destruktivní okraj variských externid v oblasti Českého masivu.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012